ACTUALITÉS

17
MAY

UnPortal – Matèries comodí a les PAU

Biologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Matemàtiques, Física i Química són les assignatures comodí: permeten millorar la nota d’admissió a la universitat en més de 400 graus dels 500 on s’exigeix.

Qui necessita una puntuació de més de 10 punts per poder accedir als estudis universitaris desitjats, o simplement vol millorar la nota d’accés a la universitat obtinguda a partir del resultat de la fase general de la selectivitat (40%) i de la mitjana de l’expedient de Batxillerat (60%) –o dels dos anys invertits en un Cicle de Grau Superior (CFGS)–, no té més remei que presentar-se a la fase selectiva de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), on s’haurà d’examinar d’un màxim de tres assignatures de modalitat del Batxillerat (amb independència que les hagi cursat o no. O sigui, no haver-les fet, no exclou a priori ningú d’examinar-s’hi).

No podrà triar les que vulgui, sinó que haurà d’escollir entre aquelles matèries que tenen relació amb la branca de coneixement del grau on es vol matricular. Les que tenen un vincle més estret amb la titulació triada proporcionen un suplement de nota més substanciós que la resta (poden arribar a atorgar un màxim de dos punts addicionals, davant d’un únic punt de les primeres).

LES MÉS VALUOSES

Hi ha 5 assignatures de modalitat del Batxillerat (Biologia, Ciències de la Terra i del Medi ambient, Física, Matemàtiques i Química) que permeten obtenir unes dècimes o punts afegits a tots els estudiants que aspiren a cursar un grau adscrit a les branques de Ciències de la Salut, Ciències, Enginyeria i Arquitectura i Ciències Socials i Jurídiques, o sigui, en més de 400 titulacions. Només els que s’inclinen pels estudis d’Arts i Humanitats no necessiten cap d’aquestes matèries per engreixar la seva nota de tall.

Els que volen cursar un grau de Ciències de la Salut no tenen alternativa: han d’examinar-se d’alguna o algunes d’aquestes assignatures si aspiren a pujar la nota obtinguda a partir de la mitjana entre la qualificació de la fase general de la selectivitat i la de l’expedient de Batxillerat, o només de l’expedient del cicle superior d’FP en el cas dels alumnes provinents d’un CFGS.

Qui pretén ingressar en una titulació de Ciències, tres quarts del mateix: la tria s’ha de fer entre les 5 matèries descrites, Electrotècnia o Tecnologia Industrial. Els candidats a matricular-se en una enginyeria o als estudis d’arquitectura, a banda de les 7 disciplines esmentades, disposen de 3 possibilitats més: Dibuix Tècnic, Disseny, i Economia de l’Empresa. I a Ciències Socials i Jurídiques d’un total de 18 matèries, comptant Biologia, Ciències de la Terra, Física, Matemàtiques i Química.

LA DEMANDA

Malgrat la seva versatilitat, aquestes assignatures no sempre són les més demandades pels estudiants que concorren a la selectivitat. El juny del 2015, a l’examen de Geografia es van presentar 8.563 alumnes, mentre que a Física en van ser 6.646 i a Ciències de la Terra, 2.808.

Tot i que escollir unes matèries de modalitat o unes altres al matricular-se al primer curs de Batxillerat no condiciona necessariament l’itinerari universitari que s’acabarà seguint, decantar-se per unes o per unes altres té el seu què.

1n Batx, 2n Batx, 2nde, Secondaire