ACTUALITÉS

25
MAY

UnPortal – D’on vénen els estudiants de CFGS?

El gruix dels estudiants que accedeixen a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) han cursat amb anterioritat el Batxillerat. Així ho demostren les dades del curs 2014-2015 del Departament d’Ensenyament, que indiquen que dels 30.615 alumnes que van matricular-se en un CFGS, un total de 14.471, el 47,3%, procedien d’aquesta via, enfront dels 12.468 que van arribar-hi des de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), que van representar el 40,7%.

Una segona dada interessant és que, d’aquests prop de 12.500 estudiants que van accedir a CFGS havent cursat abans un CFGM, més del doble van fer-ho a través de la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (8.403, el 27,4% del total), versus els 4.065 (13,3%) que van fer el Curs específic d’Accés a CFGS (CAS), d’un curs acadèmic de durada i que permet accedir directament a CFGS a aquells que el superin sense haver de fer cap examen.

DIFERÈNCIA ENTRE CENTRES PÚBLICS I PRIVATS
Aquesta superioritat en la xifra d’alumnes que opten per la Prova d’Accés per accedir a un Cicle Superior respecte als que fan el CAS és molt més acusada als centres públics, on, dels 19.943 estudiants que van accedir a un cicle superior, el 33,4% ho van fer a través de la Prova d’Accés enfront del 13,5% que van triar la via del Curs d’Accés.

En canvi, si s’analitza el comportament dels 10.672 matriculats en centres privats i concertats, aquesta diferència és de poc més de 3 punts en favor dels que hi van accedir a través de la Prova (16,2% enfront d’un 12,9% que van optar pel CAS).

Les altres vies d’accés a CFGS són minoritàries: el 4,2% són titulats en un altre cicle superior; el 0,5% han cursat un grau universitari o una llicenciatura; el 03% vénen d’una diplomatura, i el 0,2% de Centres de Formació d’Adults. Finalment, un 6,8% hi han accedit per altres vies.

PREINSCRIPCIÓ A CFGS
Aquest dijous s’inicia el període de preinscripció a Cicles Formatius de Grau Superior, que es perllongarà fins a l’1 de juny.

1n Batx, 2n Batx, 2nde, Secondaire