ACTUALITÉS

22
ENE

Nova radiografia de l’ocupació a FP: Aturats: 17% a CFGS, 14% a CFGM

La nova enquesta d’inserció laboral de l’FP a Catalunya, acabada de sortir del forn, diu que un 17% dels que van finalitzar un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) el 2013 buscaven feina entre sis i nou mesos després de graduar-se. La resta treballava o estava estudiant

Entre els graduats de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) el percentatge dels que cercaven ocupació era inferior, del 14%, donat que el percentatge dels que segueixen estudiant es més alt.

Es tracta en ambdós casos d’uns indicadors, molt semblants als de l’enquesta del curs anterior, que mostren percentatges d’atur molt per sota de la mitjana registrada entre la població catalana de 16 a 24 anys, que s’aproxima al 50%.

Del treball, que anualment elaboren el Departament d’Ensenyament i el Consell General de Cambres, es dedueix que gairebé la metitat dels que van finalitzar un cicle de CFGS el 2013 treballa o bé treballa i estudia alhora. A banda del 17% que busca i no troba feina, un 35% ha optat per seguir estudiant.

A CFGM, els que treballen o treballen i estudien al mateix temps representen un terç del total dels graduats. Més d’un 52% continua amb els estudis, la majoria a CFGS.

Als ensenyaments d’Esports, Hoteleria i turisme i Fabricació mecànica és on hi ha més inserció laboral, això en el cas dels titulats en FP superior.

Si ens fixem en els CFGM, a banda d’Hoteleria, entre els més ocupats sobresurten, encara que tímidament, els graduats de les famílies de Sanitat i Fabricació mecànica.

7 de cada 10 dels que es van graduar el 2013 en un CFGS i que han estat ocupats guanyen més de 900 euros mensuals. A les famílies de Química (formada per 5 cicles), Instal·lació i manteniment (5 cicles), Fabricació mecànica (5 cicles), Electricitat i electrònica (4 cicles) i Hoteleria i turisme (6 cicles) aquest percentatge se situa per sobre del 80%. A Transport i manteniment de vehicles, Comerç i màrqueting, Sanitat, i Informàtica i comunicacions l’índex es troba entre el 70% i el 80%.

Que succeeix a CFGM? Transport i manteniment de vehicles lidera el rànquing de retribucions, amb un 90% de graduats que cobren més de 900 euros mensuals. Hoteleria i turisme (76%), Fabricació mecànica (74%) i Sanitat (70%%) la segueixen. Cal fer notar, però, que els graduats de la família de Sanitat que han contestat l’enquesta gairebé tripliquen els de Transport i manteniment de vehicles.

A Administració i gestió, tant a grau mitjà com a superior, s’observa que hi ha sous més baixos. A Imatge personal, els salaris dels titulats de grau mitjà encara són inferiors.

Serveis socials i a la comunitat és la família de grau superior on la feina està, en la major part dels casos, pitjor pagada.

 

UnPortal

1n Batx, 2n Batx, 2nde, Secondaire