ACTUALITÉS

27
NOV

Les febleses dels titulats universitaris

Mobilitat estancada i poc anglès – Només un de cada quatre titulats que van finalitzar els seus estudis a les universitats catalanes el 2010 van tenir alguna experiència de mobilitat durant la carrera, un percentatge no gaire diferent al de fa 10 anys.

En paral·lel, els idiomes (és a dir, l’anglès) són assenyalats per aquests mateixos titulats com el principal dèficit de la formació universitària rebuda a l’hora d’iniciar-se al món laboral. I tampoc aquest indicador ha millorat gaire en els últims 10 anys.

Les dues dades, extretes de l’últim estudi d’Inserció laboral dels graduats universitaris de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), el cinquè que fa en 15 anys, il·lustren sobre la inacció en aquests dos àmbits estretament relacionats, la mobilitat i l’anglès, al llarg del primer decenni del segle.

Tot i que afirmar que el programa Erasmus, el que mou més gent cap a l’estranger, ha fet més per la cohesió europea que cap altre política comunitària ja s’ha convertit en un lloc comú, el cert és que la gran majoria dels que han pogut disfrutar d’una estada d’uns mesos en una universitat estrangera han tingut pares que els han pogut finançar l’experiència, ja que els ajuts sempre han estat clarament insuficients. Recentment aquesta situació encara s’ha agreujat.

L’escàs finançament de la mobilitat explica, probablement, les limitacions de l’expèriència, reservada als que s’ho podien permetre.

Hi ha observadors universitaris, però, que apunten que, si els estudiants no surten més, també té molt a veure amb el baix coneixement d’idiomes.

De fet, el problema amb l’anglès no neix a la universitat, sinó que prové d’un sistema educatiu que no garanteix que els joves tinguin un domini acceptable de l’idioma al finalitzar l’escolarització obligatòria als 16 anys. Els ha d’ensenyar la universitat la llengua que no han aconseguit aprendre a l’escola durant els últims 12 anys de la seva vida?

Aquesta és la qüestió que s’han plantejat alguns rectors de les universitats públiques davant l’exigència que els estudiants que han ingressat a la universitat el 2014 no podran titular-se sense haver demostrat que acrediten els nivell B2 d’anglès, alemany, francès o italià.

 

Unportal

1n Batx, 2n Batx, 2nde, Secondaire