ACTUALITÉS

3
FEB

La desigualtat de gènere a l’FP

Només un 4,7% de les matriculades a cicles de Grau Mitjà trien estudis de l’àmbit industrial i tecnològic i un 7,2% de les de Grau Superior

Els nois opten per les famílies de Mecànica; Electricitat; Instal·lació i manteniment; Edificació; Informàtica, i Química en un 58,3% dels casos a Grau Mitjà i en un 48,5% a Grau Superior

Les famílies professionals més feminitzades són les de Sanitat i Serveis socioculturals i a la comunitat, on es concentren més d’un 50% de les estudiants de Formació Professional

La Formació Professional (FP) és l’etapa del itinerari educatiu on més es posen de manifest els estereotips de gènere. Segons les dades del curs 2014-2015, només un 4,7% de les matriculades en un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) i un 7,2% de les inscrites en un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) van optar per un estudi de l’àmbit industrial i tecnològic. En el cas dels homes, aquests percentatges es van elevar fins el 58,3% i el 48,5%, respectivament.

Dit d’una altra manera: només 29 noies es van matricular en un estudi de la família d’Electricitat i electrònica (el 0,4% del total de les alumnes) enfront d’un 11,1% de nois que van fer aquesta tria (3.861); 43 noies ho van fer a la família d’Instal·lació i manteniment (el 0,2%), mentre que 2.245 nois van escollir algun cicle d’aquesta família (un 6,4%); 29 noies es van matricular a Fabricació mecànica (el 0,1%) versus 1.657 nois (4,8%), i la família de Transport i manteniment de vehicles va ser elegida per un centenar de noies (el 0,5%) i 5.225 nois (el 15%).

Del total de matriculades, sols un 1,4% van optar per un cicle de Química i un 2% per un de la branca d’Informàtica, uns percentatges que estan molt lluny dels registrats a les famílies de Sanitat, amb 7.409 matriculades (el 31,8% de les inscrites a FP van elegir aquesta opció), i de Serveis socioculturals i a la comunitat: 3.755 dones, el 16,1% del total.

Si mirem quines van ser les opcions preferides pels nois aquell mateix curs, els estudis de les famílies industrials i tecnològiques esmentades van representar un 58,3% d’un total de 34.823 matrícules.

SENSE GAIRE CANVIS A CICLE SUPERIOR
La fotografia a Cicles de Grau Superior no és gaire diferent: de 25.699 dones matriculades el 2014-15, sols el 0,1% ho estaven a Fabricació mecànica; un 0,2% a Transport i manteniment de vehicles; un 0,3% a Instal·lació i manteniment; i un 0,5% a les famílies d’Edificació i obra civil i d’Electricitat i electrònica.

Novament, en els estudis d’Informàtica (2%) i Química (3,6%) aquestes taxes es van enfilar una mica, però res a veure amb el 32,4% de matrícula femenina que va reunir Serveis socioculturals i a la comunitat i el 19,1% de Sanitat.

Per contra, fins a un 48,5% dels 30.694 nois matriculats a FP superior van optar per un cicle industrial o tecnològic. Cosa que evidencia que, en matèria d’equilibri de gènere, almenys a l’FP, queda molta feina per fer.

Secondaire