ACTUALITÉS

21
NOV

Graus que no s’abandonen a primer

Biologies, enginyeries aeroespacials i farmàcia, els estudis que menys s’abandonen el primer any.

Els graus de Biologia Ambiental i Genètica són, amb els d’Enginyeria en Vehicles Aeroespacials, Enginyeria d’Aeronavegació i Farmàcia, els que menys desercions registren a primer curs.

En cap d’ells l’abandonament va arribar durant el primer any al 6%, segons les dades del 2013 de la Secretaria d’Universitats. El percentatge inclou els que van deixar la titulació per cursar-ne una altra.

Alguns dels 7 graus de Medicina que s’imparteixen a Catalunya també van aconseguir retenir més del 95% dels estudiants de primer.

Comunicació Audiovisual, Periodisme, Educació Infantil i Conservació i Restauració de Béns Culturals completen El Top-10 de les titulacions amb menys abandonament a l’inici de l’itinerari universitari.

A Biologia Ambiental, una titulació que ofereix en exclusiva la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), només un 1,4% dels estudiants de primer curs (65 places) van deixar-ho estar. A la titulació germana de Genètica, que a Catalunya també imparteix en solitari la UAB, i on aquest curs s’ha demanat una nota superior a 11 per ingressar, van ser un 2,9%.

A Enginyeria en Vehicles Aeroespacials que programa la Politècnica (UPC) a Terrassa (6o places) les desercions van ser mínimes: un 1,6%. I a Enginyeria d’Aeronavegació, que s’imparteix al campus de Castelldefels, molt poques: 5,9%.

Els estudis de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (UB) (350 places de primer) van perdre el primer any menys del 5% dels seus estudiants. Són, amb els títols de Medicina de la mateixa UB i de la UAB, un dels graus d’aquesta categoria del Top-10 amb un nombre més alt de matriculats.

Tot i que fins al curs 2013-2014 no hi havia cap altra opció per cursar aquesta titulació, des del curs actual la UB ofereix 20 places d’un doble grau de la mateixa família, Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica, i IQS-Blanquerna, de la Ramon Llull (URL), programa el grau de Farmàcia (80 places).

Els graus de Comunicació Audiovisual i Periodisme ocupen una bona posició entre els que menys s’abandonen durant el primer curs. La primera d’aquestes titulacions es pot cursar amb aquesta denominació a 7 universitats (8 a partir del curs vinent, doncs el grau de Cinema i TV de Blanquerna (URL) passarà a dir-se Comunicació Audiovisual), mentre que Periodisme s’oferta a 7 centres universitaris diferents.

A Educació Infantil, tot i que la mitjana de desercions és superior a les que es comptabilitzen a Comunicació Audiovisual i Periodisme, hi ha centres amb menys d’un 5% d’abandonament.

Unportal

1n Batx, 2n Batx, Secondaire