ACTUALITÉS

13
FEB

Graus en anglès, pocs però buscats

Tot i que l’oferta encara és limitada, durant els últims anys totes les universitats catalanes han començat a introduir graus que s’imparteixen, íntegrament o parcialment, en anglès.

En una trentena de titulacions la llengua anglesa és present al pla d’estudis en una proporció igual o superior al 50%. També hi ha una quantitat semblant d’estudis que compten amb itineraris d’especialització en anglès al quart curs.

Entre els graus on aquest idioma es fa servir més sovint com a llengua vehicular es troben els d’ADE i les titulacions relacionades i els de Magisteri.

La Universitat Autònoma (UAB), entre les públiques, i la Ramon Llull (URL), entre les privades, són les universitats que més n’oferten.

La UAB ofereix ADE i Economia totalment en anglès, a banda d’Educació Primària, uns estudis en què el campus de Bellaterra va ser pioner a l’hora d’oferir la possibilitat de poder cursar-los íntegrament en la tercera llengua. En els tres casos, la demanda de places supera àmpliament l’oferta.

La desproporció entre la demanda i l’oferta encara és més evident al grau d’International Business Economics de la Pompeu (UPF), que compta amb més de 3 candidats per a cadascuna de les 90 places de primer curs disponibles.

A la Universitat de Barcelona (UB), Empresa Internacional, que s’ha començat a impartir més recentment, també ha obtingut una bona acceptació.

En l’àmbit de Salut, la Universitat de Lleida (UdL) programa el grau de Ciències Biomèdiques amb un elevat percentatge de contiguts en anglès: el 50%.

Entre les universitats privades, sobresurten alguns dels centres de la URL, com Blaquerna, La Salle i l’IQS.

La Universitat Internacional (UIC) ofereix, entre d’altres, la possibilitat de cursar el 50% de la titulació d’Arquitectura en anglès.

Pel que fa als itineraris d’especialització en anglès que es poden triar al darrer curs de la titulació, la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona i la Universitat de Vic (UVic-UCC) són les que més en tenen.

 

Unportal

1n Batx, 2n Batx, 2nde, Secondaire