ACTUALITÉS

28
ABR

UnPortal – Fisioteràpia desbanca Medicina

El estudis de Fisioteràpia han desbancat el grau de Medicina com a opció majoritària dels alumnes que accedeixen a les universitats públiques catalanes i a la UVic-UCC provinents de fora del sistema universitari català, amb un total de 534 matriculats el 2015 en aquesta titulació enfront dels 272 de Medicina.

La matrícula a Fisioteràpia ha augmentat un 40,5% els tres últims anys entre els estudiants de fora, especialment a la UVic-UCC i als centres adscrits a les universitats públiques, mentre que a Medicina s’ha reduït una tercera part en el mateix període.

Fins a 534 estudiants de fora del sistema universitari català d’un total de 3.698 van matricular-se el 2015 als graus de Fisioteràpia de les universitats públiques catalanes i de la UVic-Universitat Central de Catalunya (les que participen en el sistema de preinscripció públic) enfront dels 380 que van fer-ho el 2013. Aquest increment, del 40,5%, fa que actualment aquest col·lectiu representi el 50,9% del total dels matriculats als estudis de Fisioteràpia en aquestes universitats.

En el mateix període, en canvi, la matrícula d’estudiants foranis s’ha reduït als estudis de Medicina un 33,3% en passar de 408 a 272 matriculats. Aquest descens també ha fet baixar la proporció d’aquests estudiants respecte al total de la matrícula: del 39% que representaven el 2013, al 26% actual.

Dels 8 centres que imparteixen el grau de Fisioteràpia a les universitats que participen en el procés de preinscripció públic (Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Escola Universitària Gimbernat, adscrita a la UAB; Universitat de Lleida; Universitat Rovira i Virgili (URV) i Escola Universitària EUSES de Tortosa, adscrita a la URV; Escola Universitària EUSES de Salt, adscrita a la Universitat de Girona, i UVic-UCC (Campus de Vic i Manresa), l’increment més significatiu d’estudiants de fora s’ha produït en aquesta última universitat.

L’AUGMENT MÉS IMPORTANT, A LA UVIC-UCC
La UVic-UCC ha passat a tenir als seus estudis de Fisioteràpia de 77 a 179 estudiants foranis, que representen el 80,3% del total de matriculats; i de 48 a 98 en els mateixos estudis que s’imparteixen al Campus de Manresa (57,3% del total de la matrícula). També els 137 estudiants de fora de Catalunya matriculats a Fisioteràpia a l’Escola EUSES de la UdG constitueixen el gruix del total de matriculats (80,1%).

A Lleida la matrícula d’estudiants de fora al grau de Fisioteràpia constitueix el 47,7% del total; a la URV, representa al voltant del 34% en els dos centres on s’oferten aquests estudis; a l’Escola Gimbernat de la UAB, el 21%, i a l’Autònoma el 12,9%.

Si bé del 2013 al 2015 hi ha hagut una davallada general d’estudiants procedents de fora al grau de Medicina, hi ha universitats com la URV o la UdL on aquest col·lectiu continua sent majoritari respecte al dels estudiants catalans: a la universitat tarragonina, els estudiants foranis representen el 61,3% del total de matriculats i a Lleida, el 55,4%.

INFERMERIA, BIOTECNOLOGIA I ARQUITECTURA
Després de Fisioteràpia i Medicina, els estudis més escollits pels estudiants de fora a l’hora de matricular-se a les universitats esmentades són els d’Infermeria (231 matriculats el 2015), si bé en aquest grau, respecte al total de matriculats, aquest col·lectiu només representa l’11,8%.

A Biotecnologia, en canvi, que ocupa el quart lloc de la matrícula forània, els 118 estudiants matriculats constitueixen el 30,6% del total i, als Estudis d’Arquitectura de la Universitat Politècnica (UPC) de l’escola de Barcelona, que se situen en el cinquè lloc, els 82 estudiants de fora de Catalunya són el 21,6% de la matrícula.

UnPortal

1n Batx, 2n Batx, 2nde, Secondaire