ACTUALITÉS

18
NOV

Els nous universitaris no podran titular-se sense tenir el B2 d’anglès

A començaments d’any, en una d’aquestes lleis que serveixen de calaix de sastre, Universitats va fer entrar l’exigència que, des del curs 2014-15, qui accedeixi a les universitats públiques i privades catalanes haurà d’acreditar un nivell d’anglès (o de francès, alemany o italià) equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües abans de finalitzar els estudis com a requisit per poder-se titular.

Universitats feia anys que venia anunciant que exigiria aquest requisit, però les universitats s’hi resistien, coneixedores que l’ensenyament secundari no proporciona a molts dels estudiants que els arriben els coneixements necessaris per dominar, encara que sigui de forma relativa, una llengua estrangera. Tot i així, la majoria dels centres universitaris havien començat a fer les primeres passes en aquesta direcció, conscients que més aviat que tard seria inevitable exigir l’anglès.

D’acord amb les enquestes de les universitats públiques, en el millor dels casos 2 de cada 10 joves que matriculen té el nivell B2, però també en aquests mateixos centres universitaris 4 de cada 10 no disposen ni del B1.

Davant d’aquest panorama, els rectors han reclamat reiteradament un pla d’ajuts per poder proveïr l’alumnat d’allò que no li ha estat proporcionat en els 10 anys d’escolarització obligatòria i els dos anys d’ensenyaments secundaris postobligatoris previs a l’ingrés a la universitat. D’aquí les resistències a la implantació d’una norma vista al mateix temps com a necessària i injusta, si no va acompanyada de mesures addicionals a les universitats.

A l’espera que es faci un desplegament de la norma, hi ha universitats, com la de Barcelona (UB), que han previst fer un pla d’acompanyament als estudiants de primer després de sotmetre’ls a una prova de nivell.

A la Politècnica (UPC) està previst que una estada a l’estranger, el fet de cursar assignatures en una tercera llengua o la realització del treball de fi de grau en anglès, francès, alemany o italià serveixi per convalidar l’exigència. A banda de la possibilitat de poder presentar un document vàlid que acrediti que s’està en possessió del B2, cosa que s’admet arreu.

L’Autònoma (UAB) considera, per la seva banda, que abans de perfilar quines seran les vies d’acreditació és necessari incorporar el requisit als plans d’estudi de cadascun dels graus per dotar l’exigència de plena validesa jurídica.

Unportal acaba d’incorporar una nova pestanya d’Anglès a les fitxes de grau, amb la informació relativa a la norma, les vies d’acreditació previstes i la descripció de les competències del nivell B2, que ja poden consultar els usuaris dels centres subscrits al servei, i que s’anirà enriquint amb més informació.

Paral·lel·lament, incorporem al portal una nova pàgina en obert sobre els estudis de grau en anglès que es poden cursar al sistema universitari català.

1n Batx, 2n Batx, 2nde, Secondaire