ACTUALITÉS

20
FEB

Els altres graus de tres anys

Almenys 9 famílies d’ensenyaments de Formació Professional (FP) tenen cicles formatius de grau superior (CFGS) que permeten als seus graduats convalidar 60 crèdits d’un grau universitari, o sigui l’equivalent a un dels quatre anys de durada teòrica dels estudis.

Totes les universitats convaliden crèdits als estudiants procedents de cicles que han completat els seus estudis i que es matriculen a titulacions relacionades amb l’FP superior que han cursat, pero als graus d’ADE i Finances i Comptabilitat de la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, Educació Social i Pedagogia de la Universitat de Barcelona (UB) i Enginyeria Agroalimentària de la Universitat de Girona (UdG) se’ls pot arribar a eximir de tot un curs.

Perquè això sigui possible, els estudiants han de provenir dels CFGS d’Administració i finances, en el cas de la URV; Educació infantil, pel que fa a la UB, i Gestió i organització d’empreses agropecuàries si aspiren a aconseguir una rebaixa del nombre de crèdits en matricular-se a la UdG.

Centres com l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), adscrita a l’Autònoma (UAB), deixen que els graduats dels CFGS de Sistemes electrotècnics i automatitzats o Construccions metàl·liques puguin completar un grau universitari matriculant-se de 180 crèdits, en lloc dels preceptius 240. Això si accedeixen a Enginyeria Elèctrica, en el primer cas, o a Enginyeria Mecànica, en el segon.

Tres dels cicles d’Hoteleria i Turisme (Agències de viatges i gestió d’esdeveniments, Gestió d’allotjaments turístics i Guia, informació i assistència turístiques), donen accés a un grau de tres anys de Turisme al CETT (adscrit a la UB) i de Direcció Hotelera a la UAB (en aquest darrer supòsit, als graduats del segon dels cicles esmentats). La URV arriba a convalidar 54 crèdits, quasi un any, als que opten per Turisme si vénen del CFGS de Gestió d’allotjaments turístics.

Universitats privades, com la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) atorga una rebaixa de fins a 66 crèdits als graduats d’Animacions 3D, jocs i entorns interactius que s’inscriuen al grau de Multimèdia.

Tot i que no arriben a convalidar tot un curs, Química a la UAB rebaixa 54 crèdits als que han cursat Laboratori d’anàlisi i control de qualitat i 57 als que ingressen a Educació Social provinents d’Animació sociocultural i turística del pla LOGSE.

També és freqüent trobar enginyeries de la Politècnica (UPC) que convaliden entre 30 i 48 crèdits als graduats de famílies professionals com Electricitat i Electrònica.

Centres privats, com la Universitat Internacional (UIC), Blanquerna, l’Institut Químic de Sarrià o La Salle, aquests tres últims de la Universitat Ramon Llull (URL), o la Fundació Universitària del Bages (FUB) de Manresa ofereixen rebaixes a partir dels 30 crèdits en alguns dels seus estudis.

Unportal

1n Batx, 2n Batx, Secondaire