ACTUALITÉS

22
ABR

El nou segon de Batxillerat

Els estudiants que el setembre que ve iniciaran el Batxillerat cursaran, al segon i últim curs de l’etapa, una hora més a la setmana que ara de Llengua catalana i literatura i de Llengua castellana i literatura. O sigui, de les dues hores actuals es passarà a tres. Es vol, sobretot, reforçar l’expressió escrita.

La càrrega horària d’aquestes assignatures ja creix al primer curs del nou Batxillerat (veure la newsletter 72), tot i que l’augment és d’una hora setmanal entre les dues, que es podrà distribuir (30 minuts a català i 30 minuts a castellà) o bé adjudicar a una o altra matèria.

L’adaptació que ha fet el Departament d’Ensenyament de l’anomenada llei Wert inclou, com estableix la norma bàsica, la desaparició d’Història de la Filosofia com a matèria comuna que s’havia de cursar a segon de Batxillerat, amb independència de la modalitat on s’estés matriculat.

La promoció que iniciarà el Batxillerat el 2015 només tindrà l’opció de triar-la, o no, si cursa la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

MÉS HISTÒRIA D’ESPANYA
També a segon curs, i com a conseqüència de la reassignació horària del temps que es dedicava a Història de la Filosofia, Història d’Espanya tindrà 60 minuts més setmanals, o sigui les tres hores actuals es convertiran en quatre.

Entre els canvis que s’introduiran a les assignatures de modalitat de segon hi ha, a més, l’obligatorietat per als estudiants d’Arts de cursar l’assignatura de Fonaments de l’Art, com a continuació d’Història de l’Art, també obligatòria, de primer curs.

Ciències de la terra, assignatura de modalitat de Ciències i Tecnologia que es pot triar a primer, passarà, a segon, a convertir-se en Geologia.

DESCENS DE CATEGORIA
Perden pes Ciències del món contemporani (en aquest cas molt), que deixa de tenir la consideració de matèria obligatòria per a la totalitat de l’alumnat i passa a ser matèria específica, o sigui ni tan sols de modalitat. De primera divisió cau a tercera.

Continuant amb el símil, Literatura catalana i Literatura castellana baixen a segona: de continguts de modalitat a assignatures específiques que, a banda, no està previst que entrin a l’examen de revàlida que donarà accés al títol de batxiller.

1n Batx, 2n Batx, 2nde, Secondaire