ACTUALITÉS

27
MAR

El desgavell del nou Batxillerat

Poc abans que els alumnes de quart d’ESO hagin de prendre decisions (això si ja no les han pres), els centres han començat a rebre les instruccions d’Ensenyament sobre com serà finalment el primer de Batxillerat de la LOMCE, la nova configuració del qual començarà a aplicar-se el curs 2015-2016.

No se sap res del segon any de l’etapa, a l’espera de l’aparició del decret català de currículum, que encara no té data de publicació, una absència que entorpeix la feina de planificació dels centres.

A diferència del que succeïa fins ara, Matemàtiques serà obligatòria per a tots els estudiants que triïn la modalitat de Ciències i Tecnologia, de la mateixa manera que el Llatí ho serà per als que s’inclinin per Humanitats, Matemàtiques aplicades per als que ho facin per a les Ciències Socials, i Història de l’Art per a tots aquells que optin per la modalitat d’Arts.

Desapareix Ciències del Món Contemporani, fins ara obligatòria al primer curs de l’etapa amb independència de la via triada, una exigència que obeïa a la pretensió de la LOE d’augmentar els coneixements de cultura científica de tot l’alumnat.

UNA HORA MÉS A LA SETMANA DE CATALÀ O CASTELLÀ
L’assignació de dues hores setmanals que tenia adjudicada aquesta matèria es repartirà ara entre Filosofia (que passarà de 2 a 3 hores) i Català o Castellà (una altra hora a escollir entre una d’aquestes assignatures, que també passarà de 2 a 3). Una tria, aquesta última, que es deixa en mans de cadascun dels centres.

A la modalitat d’Arts, per la seva banda, s’ha eliminat la bifurcació anterior entre l’itinierari Arts plàstiques i el d’Arts escèniques.

El fet que no estigui clar si matèries de modalitat com Ciències de la Terra i del Medi Ambient o Cultura Audiovisual -que actualment tenen una ponderació assignada en cas que l’alumne acudeixi a la fase específica de la selectivitat-, es podran cursar també a segon de Batxillerat com ara, contraria a tutors i caps d’estudis de secundària.

Els docents creuen que el fet que no s’especifiqui la continuïtat d’aquestes matèries en la programació que s’ha donat a conèixer sobre el primer curs de l’etapa fa pensar que no s’impartiran a segon curs, que és quan el professorat prepara als alumnes per a la selectivitat.

No és una qüestió menor, tenint en compte que els nois i noies que iniciaran el Batxillerat el 2015-2016 encara s’hauran d’enfrontar a les proves d’accés a la universitat, la desaparició de les quals, al menys en el format actual, no està prevista fins al 2018. Universitats, però, encara no ha donat a conèixer la taula de ponderacions del 2017.

1n Batx, 2n Batx, Secondaire