ACTUALITÉS

7
ABR

Bullying

Els centres educatius són espais de socialització d’infants i joves en què es poden donar situacions de conflicte entre iguals. També són el lloc idoni on implementar estratègies de prevenció davant l’assetjament i ciberassetjament que ajudin a crear un clima de convivència positiu que contribueixen a construir la cultura de la pau.

L´existència d´un programa contra l’assetjament ens permet disposar d’una eina efectiva de prevenció, detecció i intervenció davant d’aquest fenomen.

Per tal d’afavorir i fomentar la prevenció i detecció de l’assetjament o ciberassetjament, aquest curs 2020-2021, continuem amb el programa bullying de la Fundació Barça dirigit als alumnes dels cursos de CP fins a 6ème.

Els objectius del programa són els següents:

  • Contribuir a la prevenció del bullying a través de projectes i metodologies en l’àmbit escolar.
  • Sensibilitzar i fomentar la presa de consciència sobre la problemàtica del bullying.
  • Generar coneixement en la prevenció del bullying a través de l´esport.

Durant aquestes sessions també es farà incidència en les noves formes d’assetjament, com ara el ciberbullying. L’aparició de la tecnologia i el seu ús extensiu ha permès que el fenomen del bullying s’entengui a través de l’ús d’aquests mitjans. Així doncs, amb les sessions programades es sensibilitzarà sobre l’ús de les noves tecnologies i com poden afectar al benestar de les persones.

El programa inclou formació i assessorament pedagògic per als mestres que implementen 7 sessions. Aquestes sessions es complementen i es duen a terme de manera intercalada les 3 de tutoria amb les 3 d’educació física per finalitzar amb la d’educació artística. D’aquesta manera s’enfoca el tema des de diferents perspectives que resulten en un treball complet a l’entorn del bullying. A més, a cada curs es tracten temes diferents tenint en compte els conflictes que puguin viure els nens i nenes segons la seva edat.

Générales