ACTUALITÉS

20
ABR

28 ciutats catalanes tenen estudis universitaris

Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, però també Amposta, El Vendrell, Olot, Salt, Sant Pol de Mar, Vilanova i la Geltrú, Vila-seca i Tàrrega. Un total de 28 ciutats catalanes disposen de facultats universitàries o centres d’educació superior.

A Terrassa, per exemple, es poden cursar 50 graus, entre el quals 30 dobles titulacions, mentre a la veïna Sabadell només se’n programen 3.

Badalona no té cap facultat o escola universitària, tot i que l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP) Pau Gargallo de la Generalitat imparteix estudis artístics equivalents als de grau, mentre que a Sant Cugat s’ofereixen fins a 9 estudis de grau.

Castelldefels, Cerdanyola (on l’Autònoma té el campus de Bellaterra), Esplugues, Igualada, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Santa Coloma de Gramenet, Tortosa i Vic completen la relació de nuclis urbans amb equipaments universitaris.

A Barcelona és, amb molta diferència, on hi ha una major oferta d’estudis superiors, 285, per davant de Cerdanyola (88), Terrassa -on la Politècnica hi té un campus-, 50, Girona 48, Lleida 41, Tarragona 35 i Vic 24.

A Mataró se n’imparteixen 15, 12 a Manresa, 11 a Castelldefels (UPC), 5 a Tortosa (Rovira i Virgili de Tarragona) i 5 a Vilanova i la Geltrú (UPC).

A Amposta es pot cursar des del 2012 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (EUSES); a Mollet del Vallès -a l’Institut de Seguretat Pública adscrit a la UB- el grau de Seguretat des del setembre del 2014; a Sant Pol de Mar, Hoteleria i Turisme, i a Olot i Tàrrega l’ESDAP hi té seus que ofereixen estudis superiors de disseny.

1n Batx, 2n Batx, 2nde, Secondaire