ACTUALITÉS

3
MAR

154 notes de tall baixen, a l’octubre

La nota definitiva de tall de 19 graus va baixar a l’octubre més d’un punt. L’últim estudiant que aquest curs s’ha matriculat al doble grau d’Educació Infantil + Educació Primària de la Universitat de Girona (UdG) no ha necessitat un 8,700 de nota de tall, com es va anunciar al juliol, sinó que ho ha fet amb un 5,150, o sigui amb 3,5 punts menys.

El grau de Negocis i Màrqueting Internacionals, que imparteix ESCI, un centre adscrit de la Pompeu Fabra (UPF), i el grau de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB), també han patit caigudes importants: més de tres punts en el primer cas i quasi dos en el segon.

La reculada de les notes de tall ha estat força evident en algunes titulacions de Magisteri, mentre que a Medicina la qualificació exigida al darrer estudiant que es va matricular gairebé no ha canviat enlloc.

154 titulacions, sobre un total de 247 on al juliol s’exigia més d’un 5 per poder entrar-hi, van baixar la nota de tall abans de l’octubre, quan es tanca la matrícula. En 19 graus va caure entre 1 i 3,5 punts.

La nota de tall d’octubre reflecteix quina és la qualificació real d’admissió als graus, doncs la de juliol només mostra la relació entre la demanda inicial i l’oferta.

Quan els estudiants fan la preinscripció universitària, al llarg del mes de juny, encara no tenen notícia de quines són les notes de tall exigides. És a partir de la seva aparició, durant la segona setmana de juliol, quan començar el ball de preferències que fa que la qualificació que s’havia calculat en funció de les sol·licituds prèvies pugui variar.

Reafirmar-se en la petició inicial
Si l’estudiant no aconsegueix accedir al grau que havia demanat en primera preferència, per exemple, perquè no té la nota d’admissió requerida, i accepta una plaça en uns altres estudis, però es reafirma en la seva voluntat d’entrar a la primera opció, és probable que tingui opcions de fer-ho si no ha pogut matricular-se on volia per unes dècimes.

Les possibilitats de poder-s’hi matricular són més altes en el cas de determinats estudis, com ha passat aquest any en els 19 graus esmentats, tot i que aquest retrocés no té per què repetir-se l’any vinent.

A les fitxes dels estudis del portal de graus UNportal es poden consultar ja les notes de tall d’octubre del curs 2014-2015.

Unportal

1n Batx, 2n Batx, 2nde, Secondaire